Mehmet Rıfat
BÖREKÇİ 
  01.04.1924 -
 05.03.1941​


 
Ord. Prof.Dr.
Mehmet Şerafettin
YALTKAYA
  14.01.1942 – 
23.04.1947

 
Ahmet Hamdi
AKSEKİ
  29.04.1947 -
09.01.1951 
 

 

Eyyüp Sabri
HAYIRLIOĞLU
  17.04.1951 -
10.06.1960 


 

Ömer Nasuhi
BİLMEN 
  30.06.1960 - 
06.04.1961​

 

Hasan Hüsnü
ERDEM
 06.04.1961 -
13.10.1964
 


Mehmet Tevfik
GERÇEKER
 15.10.1964 - 
16.12.1965


 

İbrahim Bedrettin
ELMALI
17.12.1965 - 
25.10.1966


 


Ali Rıza HAKSES

25.10.1966-
15.01.1968


 

Lütfi DOĞAN
15.01.1968
25.08.1972 

Dr. Lütfi DOĞAN
26.08.1972-
26.07.1976​ 

Doç. Dr. Süleyman
 ATEŞ
28.07.1976-
07.02.1978 ​


 

Dr. Tayyar
ALTIKULAÇ
09.02.1978-10.11.1986
 

Prof. Dr.Mustafa
Said YAZICIOĞLU
17.06.1987-02.01.1992
 

Mehmet Nuri
YILMAZ
03.01.1992-19.03.2003
 

Prof. Dr. Ali
BARDAKOĞLU
28.05.2003-11.11.2010
 

Prof. Dr. Mehmet 
GÖRMEZ
11.11.2010 - ​