Bir Ayet

“O, elbette çok değerli bir Kur’an’dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Âlemlerin Rabbi’nden indirilmiştir.” (Vâkıa, 56/77-80)

Bir Hadis

" Allah (yarattıklarına daima) yumuşak davranır ve yumuşak davranılmasını sever." ( Ebu Dâvûd, " Edeb",10)