Bir Ayet

(Onlar şöyle yakarırlar): "Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin." Âl-i imrân, 3/8

Bir Hadis

"Dua ibadettir." (Ebu Dâvûd, "Vitir", 23 )