Bir Ayet

“Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; Allah katında ise büyük bir mükafat vardır.” (Tegabûn, 64/15)

Bir Hadis

“Kim Allah’ın rızasını talep ederek bir mescid inşa ederse, Allah ona cennette bir ev inşa eder.” (Müslim, “Mesacid”, 24)