Bir Ayet

"Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber'e uyduk.Artık bizi (hakikate) şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i imrân, 3/53

Bir Hadis

"Zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur." (Buhârî, “Rikak”, 15)