Bir Ayet

“Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin ve işittiğiniz hâlde (Kur’an’dan) yüz çevirmeyin.” (Enfâl, 8/20)

Bir Hadis

"Her dinin (kendine özgü) bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayâdır." ( Muvatta, "Hüsnü'l-Huluk",2)