6 Aralık 2017 Çarşamba

“İslam dünyası acil çözüm bekleyen ciddi problemlerle karşı karşıyadır”

 

 • “İslam dünyası acil çözüm bekleyen ciddi problemlerle karşı karşıyadır”
 • “İslam dünyası acil çözüm bekleyen ciddi problemlerle karşı karşıyadır”
 • “İslam dünyası acil çözüm bekleyen ciddi problemlerle karşı karşıyadır”
 • “İslam dünyası acil çözüm bekleyen ciddi problemlerle karşı karşıyadır”
 • “İslam dünyası acil çözüm bekleyen ciddi problemlerle karşı karşıyadır”
 • “İslam dünyası acil çözüm bekleyen ciddi problemlerle karşı karşıyadır”
 • “İslam dünyası acil çözüm bekleyen ciddi problemlerle karşı karşıyadır”
 • “İslam dünyası acil çözüm bekleyen ciddi problemlerle karşı karşıyadır”
 • “İslam dünyası acil çözüm bekleyen ciddi problemlerle karşı karşıyadır”
 • “İslam dünyası acil çözüm bekleyen ciddi problemlerle karşı karşıyadır”
 • “İslam dünyası acil çözüm bekleyen ciddi problemlerle karşı karşıyadır”
 • “İslam dünyası acil çözüm bekleyen ciddi problemlerle karşı karşıyadır”
 • “İslam dünyası acil çözüm bekleyen ciddi problemlerle karşı karşıyadır”
 • “İslam dünyası acil çözüm bekleyen ciddi problemlerle karşı karşıyadır”
 • “İslam dünyası acil çözüm bekleyen ciddi problemlerle karşı karşıyadır”
 • “İslam dünyası acil çözüm bekleyen ciddi problemlerle karşı karşıyadır”

 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ‘İslam Düşünce Atlası’ projesi kapsamında gerçekleştirilen, "Nazar Manzarayı İnşa Eder: İslam Düşünce Tarihi için Bütüncül Bir Okuma Önerisi" konulu panele katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ‘İslam Düşünce Atlası’ projesi kapsamında gerçekleştirilen, "Nazar Manzarayı İnşa Eder: İslam Düşünce Tarihi için Bütüncül Bir Okuma Önerisi" konulu panele katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezince TDV Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam düşünce tarihinden azami ölçüde faydalanmak adına son yıllarda önemli çalışmaların yapıldığını belirterek, İslam Düşünce Atlasının, İslam düşünce geleneğinin bütüncül bir şekilde görülebilmesini sağlayacak kıymetli bir çalışma olduğunu kaydetti.

İslam Düşünce Atlasının ilmi, insani ve siyasi bağlamda muhkem bir duruş ve geleceği inşa konusunda önemli imkân teşkil ettiğine değinen Başkan Erbaş, konuşmasında şunları söyledi;

“İslam dünyası acil çözüm bekleyen ciddi problemlerle karşı karşıyadır…”

İslam dünyası bugün ciddi problemlerle karşı karşıyadır. Acil çözüm bekleyen siyasi, iktisadi, sosyal bunalımların yanında, en önemli mesele, yaşanan entelektüel kriz ve bu bağlamda İslam dünyasının kendisiyle ve dünya ile yüzleşmesidir. Bu doğrultuda, İslam’ın insana, çevreye, eşyaya ve hadiselere bakışının, insanlığın yaşadığı anlam krizlerini çözecek ve insanlık mefkûresine rehberlik edecek şekilde ortaya konulması, dün olduğu gibi bugün de Müslümanların temel mesuliyetleri arasında yer almaktadır. İnsanlığa şahitlik etme çabasıyla ifa edebileceğimiz bu sorumluluğun bize yüklediği vazifelerden biri de değişen dünyada bilgi, insan, değer, varlık ve âlem tasavvurlarının eleştirel bir muhasebesidir. Bu muhasebeyi gerçek anlamda yapamadığımız sürece, bugün insanlığın gelecek umudu olan nebevî mesaja karşı da aslî yükümlülüğümüzü yerine getirmemiş oluruz. Bu yükümlülükle ilgili bir zafiyet ise sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık açısından yaşanan sorunları çözme adına büyük bir imkânın göz ardı edilmesi olacaktır. 

“İslam Düşünce Atlası, Tâbiîn döneminden günümüze kadarki süreçte oluşan hafızayı gözler önüne sermek suretiyle anlamlı bir sürekliliğe katkı sağlayacaktır…”

İslam düşünce geleneğine ilişkin bütüncül bir idrakin bize çok yönlü katkılar sunacağı muhakkaktır. Öncelikle, bu yaklaşım bahsi geçen entelektüel krizlerle yüzleşebilme noktasında bizlere güçlü bir zemin, önemli bir heyecan ve özgüven kazandıracaktır. Şurası açık ki, medeniyetler ancak kendilerini inşa eden kurucu hafızalar zemininde birbirleriyle karşılaşırlar. Böyle bir hafızanın yitirilmesi durumunda; anlamlı bir karşılaşmadan değil, ancak asimilasyondan bahsedebiliriz. Maddî ve manevî dünyamızda onulmaz yaralar açarak, toplumumuzu büyük bir kimlik bunalımının eşiğine getiren bu asimilasyonun üstesinden gelebilmek, ancak bu derin hafızayı yeniden kazanabilmemizle mümkündür. Bu meyanda, İslam Düşünce Atlası’nın, Tâbiîn döneminden günümüze kadarki süreçte oluşan hafızayı gözler önüne sermek suretiyle anlamlı bir sürekliliğe katkı sağlayacağına inanıyorum.

“İslam düşünce geleneğine bütüncül bir bakış, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetleri açısından önemli bir husustur…”

İslam düşünce geleneğine bütüncül bir bakış, ilim ve hikmet geleneğimizin geleceğe taşınmasında önemli bir imkân olan Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetleri açısından önemli bir husustur. Zira bu çalışma, Başkanlığın toplumsal hayatın birçok alanında ve küresel boyutta sunduğu din hizmetlerinin birbirini tamamlayarak hayatı kuşatmasına önemli katkılar sunacaktır. Nitekim kadim dönemde ulemanın ürettiği bilgiyi anlamlı kılan hususlardan biri, bu bilginin kendi içerisinde değer kazandığı, ‘küll’ yani ‘bütün’ fikri idi. Zira bilimsel disiplinler, hakiki anlamlarını bahse konu bütünlük içerisinde buluyor, kurumlarımız bu bütünlüğe nispetle değer ve hizmet üretiyor ve işlevlerini yerine getiriyordu. Aynı şekilde ulema hareketliliklerine bereketli bir zemin hazırlayan kadim coğrafi-kültürel havzalar bu bütüne mensubiyetleri aracılığıyla birlik kazanıyordu. Bu itibarla, İslam Düşünce Atlası’nın zikredilen “bütün” fikrini yeniden kazanma ve tevarüs ettiğimiz ilim geleneğini gerçek boyutlarıyla bize gösterme noktasında oldukça önemli bir işlev ifa edeceğini düşünüyorum.

Başkan Erbaş’ın açış konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Selim Argun’un moderatörlüğünü yaptığı panelde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Lütfi Sunar ile Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer panelist olarak konuşma yaptı.

Panelde, İlmi Etütler Derneği tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığının destekleriyle hazırlanan "İslam Düşünce Atlası" projesi katılımcılara tanıtıldı.

Programa, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Doç. Dr. İbrahim Kalın, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun, KAGEM Müdürü Hicret Toprak ve çok sayıda davetli katıldı.