Ord. Prof. Dr. Mehmet Şerafeddin YALTKAYA

18 Temmuz 2013 Perşembe

Paylaş     Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook

Mehmet-Şerafettin-Yaltkaya

 

  • Mehmet-Şerafettin-Yaltkaya
  • Ord.-Prof.-Dr.-Mehmet-Şerafeddin-YALTKAYA
  • Ord.-Prof.-Dr.-Mehmet-Şerafeddin-YALTKAYA

 

Ord. Prof. Dr. Mehmet Şerafeddin YALTKAYA

 
Ord. Prof. Dr. Mehmet Şerafeddin YALTKAYA (14.01.1942 – 23.04.1947)

1879 yılında İstanbul’da doğdu. İlk tahsilinden sonra hıfzını tamamladı.Davutpaşa Rüştiyesi’nden ve Dar’ül-Muallimin’den mezun oldu.

 

Cami derslerine devam etti. Fatih Dersiamlarından Manastırlı İsmail Hakkı Bey’den tefsir, Şirvanlı Halis Efendi’den Makâlât dersi okudu.

 

1909 yılında Arapça eğitimi yapan “Dar’ül-İlim ve Ta’lim” adlı okulda ders nazırlığı ile tedrisat hayatına atıldı. Sonraki yıllarda çeşitli yüksek okullarda tam 28 sene dinî dersler okuttu. 1924 yılında Dar’ül-Fünun İlahiyat Fakültesi’ne Kelâm Tarihi Müderrisi, daha sonra da İslâm Dini ve Felsefesi alanında Ord. Profesör oldu. 18 yıl kadar profesörlük yaptıktan sonra, 1942 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına getirildi. 60’dan fazla eseri mevcuttur. Ayrıca Sebilü’rreşat, Beyânü’l Hak, Mihrâb, İlahiyat, İslâm gibi dergilerde pek çok makaleleri yayınlandı. 23 Nisan 1947 tarihinde vefat etti.