Eyyüp Sabri HAYIRLIOĞLU

18 Temmuz 2013 Perşembe

Paylaş     Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook

Eyyüp-Sabri-Hayırlıoğlu

 

 

Eyyüp Sabri HAYIRLIOĞLU

 

Eyyüp Sabri HAYIRLIOGLU(17.04.1951  10.06.1960)

1886 yılında Konya’da doğdu. İlk tahsilini Konya’da yaptı. Küçük yasta hafız oldu. Zamanın din âlimlerinden Sivaslı Ali Kemalî ve Yalvaçlı Hacı Ömer Efendilerden okudu. Daha sonra, Konya’da Dârü’l-Fünun’un Hukuk Şubesi açılınca oraya devam etti. Birincilikle mezun oldu. Medreseden icazet aldı ve meslekî bakımdan da yüksek tahsilli sayıldı. İstanbul’da müderris muavinliği ve Uşak müddei umumîligi görevlerinden sonra Konya’ya gelerek avukatlığa başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ikinci dönem Konya mebusu olarak girdi. Meclis’te Cumhuriyet lehinde konuşmalar yaptı. Cumhuriyet’in ilânının ve Atatürk’ün Reisicumhur seçilisinin yüz bir pare topla millete duyurulmasını ilk defa takrirle talep etti. Daha sonra mebusluktan çekildi. Konya’ya dönerek tekrar avukatlığa başladı. Bir ara ticaretle de meşgul oldu.

17.04.1951 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı oldu. Dokuz yıl kadar bu görevi sürdürdükten sonra, 10.06.1960 tarihinde emekliye ayrıldı. 8 Ekim 1960 tarihinde Ankara’da vefat etti.