Prof. Dr. Süleyman ATEŞ

19 Temmuz 2013 Cuma

Paylaş     Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook

Doç-Dr.-Süeyman-Ateş

 

 

Prof. Dr. Süleyman ATEŞ

Prof. Dr. Süleyman ATEŞ (28.07.1976 - 07.02.1978)

1933 yılında Elazığ’ın Tadım Köyü’nde doğdu. Köy hocasında okumaya başladı, 10 yaşında hıfzını tamamladıktan sonra, mahallî hocalardan din bilgileri ve Arapça tahsil etti. 1960 yılında imam hatip okulunu ve liseyi bitirdi. 1964 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu. Bir yıl öğretmenliğin ardından Temmuz 1965’de, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tefsîr Kürsüsü’ne asistan oldu. 1968’de Tefsîr dalında doktorasını bitirip İlâhiyat Doktoru unvanını aldı. 1969- 1971 yıllarında, yedek subay olarak vatanî görevini yapıp fakülteye döndü. Bu arada Devlet Lisan Okulu’nun İngilizce bölümünü de bitirdi.

1973 yılında Irak ve Mısır'da mesleki tetkiklerde bulundu.Aynı yılın Kasım ayında "İşari Tefsir Okulu" teziyle doçent oldu. 1976 yılında, Üniversitenin izniyle Diyanet İşleri Başkanlığına atandı ve 07.02.1978 tarihine kadar bu görevde kaldı. Başkanlıktan ayrılınca tekrar Fakültedeki görevine döndü.1979 yılında profesör oldu. Altı ay için Almanya’ya gönderilerek Bochum Ruhr Üniversitesi’nde, alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu. Daha sonra davet üzerine gittiği Suudi Arabistan İmam Muhammed Üniversitesi’nde 7 yıl, 1987-88 öğretim yılında da Cezayir Emir Abdulkadir İslâm İlimleri Üniversitesi’nde yaptığı hocalığın ardından yurda dönüp, 19 Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri bölüm başkanı oldu.

1995 yılında İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyeliğine atandı. Burada Temel İslâm Bilimleri bölüm başkanlığını da üstlendi. 1999 yılında emekliye ayrıldı. Süleyman ATEŞ’in yayınlanmış yüzü aşkın eseri bulunmaktadır.

 “Kur’ân-ı Kerîm ve Yüce Meâli”, “Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsîri (12 cilt)”, “Kur’ân-ı Kerîm Tefsîri (Özet Tefsîr: 3 cilt)”, “Kur’ân Ansiklopedisi (30 cilt)”,“Yeni İslâm ilmihali”, “İslâm’da Güncel Tartışmalar”, “Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Hz. Muhammed (s.a.v.)”, “Kur’ân’da Peygamberler Tarihi”, “İslâm’a İtirazlar ve Kur’ân-ı Kerîm’den Cevaplar”, “Soru ve Cevaplarla İslâm (4 cilt)”, “İslâm Tasavvufu”, “İnsan ve İnsanüstü Varlıklar”, “Görünmez Âlemin İzleri” bunlardan bazılarıdır.