Bir Ayet

De ki: "Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım." Mü'minûn, 23/97

Bir Hadis

"Allahım! Harama bulaşmaktansa, helalinle yetineyim. Beni lütfunla (zengin kılarak) Senden başkasına muhtaç etme. " (Tirmizî, "De'avât",110)