Friday, November 5, 2021

“Peygamberimizin mesajlarını insanlarla buluşturmak Müslümanların omuzlarındadır”

 

 • “Peygamberimizin mesajlarını insanlarla buluşturmak Müslümanların omuzlarındadır”
 • “Peygamberimizin mesajlarını insanlarla buluşturmak Müslümanların omuzlarındadır”
 • “Peygamberimizin mesajlarını insanlarla buluşturmak Müslümanların omuzlarındadır”
 • “Peygamberimizin mesajlarını insanlarla buluşturmak Müslümanların omuzlarındadır”
 • “Peygamberimizin mesajlarını insanlarla buluşturmak Müslümanların omuzlarındadır”
 • “Peygamberimizin mesajlarını insanlarla buluşturmak Müslümanların omuzlarındadır”
 • “Peygamberimizin mesajlarını insanlarla buluşturmak Müslümanların omuzlarındadır”
 • “Peygamberimizin mesajlarını insanlarla buluşturmak Müslümanların omuzlarındadır”
 • “Peygamberimizin mesajlarını insanlarla buluşturmak Müslümanların omuzlarındadır”
 • “Peygamberimizin mesajlarını insanlarla buluşturmak Müslümanların omuzlarındadır”
 • “Peygamberimizin mesajlarını insanlarla buluşturmak Müslümanların omuzlarındadır”

 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Allah Resulü’nün hakkı ve adaleti merkeze alan, merhameti ve şefkati tavsiye eden, iyilik ve hayırda yardımlaşmaya teşvik eden bilgi ve hikmet yüklü mesajlarını insanlıkla buluşturmak biz Müslümanların omuzlarındadır.” dedi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Allah Resulü’nün hakkı ve adaleti merkeze alan, merhameti ve şefkati tavsiye eden, iyilik ve hayırda yardımlaşmaya teşvik eden bilgi ve hikmet yüklü mesajlarını insanlıkla buluşturmak biz Müslümanların omuzlarındadır.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Hadis Meseleleri ve Babanzade Ahmed Naim Uluslararası Sempozyumuna’ katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Peygamberlerin, iman ve kulluk ekseninde insanlığa aileden topluma, sanattan eğitime, ticaretten siyasete, iktisattan ziraata kadar hayatın her alanıyla ilgili büyük ıslahatlar ve köklü dönüşümler gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Müslümanlar, Kur’an ve sünnetten uzaklaşınca bilimde geriledi”

Başkan Erbaş, dinin Kur’an-sünnet bütünlüğü içerisinde doğru anlaşıldığı her dönemde Müslümanların, tarihe yön verdiğini dile getirerek “Ancak, bu iki kaynağı doğru anlayamadıklarında ise Müslümanlar, bilim, fen, sanat, siyaset ve iktisat alanlarında gerilemiş, birçok sıkıntı ve sorunlarla karşılaşmış, fikri ve itikadî olarak amaçsız çekişmelerin, kavgaların ve savrulmaların girdabına sürüklenmişlerdir.” diye konuştu.

“Müslüman, Allah Resülü’nün (s.a.s.) sünnetini çağıyla buluşturan kişidir.” diyen Başkan Erbaş, “Bugün bireyselliğin arttığı, insanları bir arada tutan dini bağların zayıfladığı, maddenin kutsallaştırıldığı ve mananın değersizleştirildiği bir dünyada yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“İnsanoğlu, teknolojiye rağmen huzura kavuşamadı”

Başkan Erbaş, bugün insanlığın bir değerler kriziyle karşı karşıya olduğuna vurgu yaparak, sözlerine şöyle devam etti:

“Zira hayatı kolaylaştıracak teknik gelişmelere rağmen modern insan, istediği huzura ve sekinete kavuşamamıştır. Bugün ulaşım ve iletişim teknolojisinin gücü ve hızına rağmen aileler ve insanlar birbirinden uzaklaşmıştır. Üretim arttığı halde adil paylaşım azalmış; birçok maddi imkâna rağmen yoksulluk, sefalet, savaş, göç ve çevre kirliliği gibi problemler tarihte hiç olmadığı kadar insanlığı kuşatmıştır.

Allah Resulü’nün hakkı ve adaleti merkeze alan, merhameti ve şefkati tavsiye eden, iyilik ve hayırda yardımlaşmaya teşvik eden bilgi ve hikmet yüklü mesajlarını insanlıkla buluşturmak biz Müslümanların omuzlarındadır.”

“Müslümanları sıkıntılardan kurtaracak stratejiler belirlemeliyiz”

Teknolojinin etkisi ile çok hızlı bir şekilde değişen ve dönüşen dünyada Peygamber Efendimizin (s.a.s.) sünnetini hayata ve çağa taşımada yeni yaklaşımlara ve güncel eğitim yöntemlerine ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Klasik ve ezberci bir eğitimin semeresinin günümüz insanının zihin ve gönül dünyasında izdüşümünün olmadığının hepimiz farkındayız. Bu noktada Hz. Peygamber (s.a.v)’i günümüz insanına özellikle de gençliğe tanıtmada nitelikli siyer eserlerinin hazırlanması ve teknolojinin tüm imkânları kullanılarak insanlık ve bilhassa gençler ve çocuklarla buluşturulması zaruridir. İslam toplumlarının içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulmasını sağlayacak stratejiler belirlemeliyiz.” dedi.

Başkan Erbaş, tarihte birçok ilim ve düşünce adamının, söz konusu problemlerin üstesinden gelmek için büyük gayretler sarf ettiğine değinerek, şöyle konuştu:

“Kaleme aldıkları eserlerle gerek içeriden gerekse dışarıdan İslâm’a yönelik saldırılara kapsamlı, soğukkanlı ve müdellel cevaplar vermiştir. Bu noktada yakın tarihimizin en dikkat çeken fikir ve ilim adamlarından birisi de kuşkusuz Babanzâde Ahmed Naim Efendi’dir.

İslam toplumlarının batı karşısında zayıf düşmesinin, ilim ve sanatta geri kalmışlığın faturasını İslâm’a kesmeye çalışanların varlığına karşın o, asıl sorunun dinde değil Müslümanlarda olduğu gerçeğini dile getirmiş, çözüm olarak da aklı, özgür düşünceyi, Kur’an’ın şaşmaz ilkelerini ve Hz. Peygamber’in sünnetini göstermiştir.”

Sempozyuma, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve çok sayıda davetli katıldı.