Tuesday, December 28, 2021

“Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı

 

 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı
 • “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtımı yapıldı

 

Diyanet TV tarafından hazırlanan “Demir Hafız-Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtım gecesi yapıldı. Belgeselin tanıtımına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı “Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin tanıtım gecesine katıldı.

TDV Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım gecesinde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Milletlerin, ruhunda ve hafızasında derin izler bırakıp daima hayırla andıkları çok önemli şahsiyetleri vardır. Şüphesiz Mehmet Akif Ersoy, kalemiyle İstiklal Marşı’na ruh veren bir şair olmanın yanında milletimiz için din, iman, vatan, bayrak, hürriyet gibi asil kavramlarla sembolleşen unutulmaz bir değerdir.” dedi.

Başkan Erbaş, gerçek bir müminin asaletinin, cesaretinin ve azminin Mehmet Akif Ersoy’da görüldüğüne dikkat çekerek, “Onun haksızlık ve zulüm karşısındaki dirayetli duruşu; vatanına, milletine, inancına, bayrağına ve tüm değerlerine sadakatinin bir tezahürüdür. Onun şahs-ı manevisi, aziz milletimizin geleceğini inşa etme sorumluluğunu deruhte edecek bir nesil mefkûresi olan “Âsım’ın Nesli”nde ete kemiğe bürünmüştür.” diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy’un, şairlik yönüyle ön plana çıkmış olsa da esasen çok yönlü bir ilim, fikir, aksiyon ve dava insanı olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Tüm Müslümanların birlik, beraberlik ve bütünlüğünü temel gaye edinen Mehmet Akif Ersoy, aynı zamanda ideal hedeflerin gerçekleşeceğine inanan ve inandığı değerleri hayatla buluşturan engin ufuk sahibi bir mütefekkirdir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Kararlı ve dirayetli bir İslam davetçisidir”

Başkan Erbaş, Mehmet Akif’in, her şeyden önce kararlı ve dirayetli bir İslam davetçisi olduğuna değinerek, “Hatta onun en önemli özelliğinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Bilge bir düşünce ve hareket insanı olarak Akif’e göre insanlığın kurtuluşu, iman ile hayatın, bilgi ile ahlakın yekvücut olmasıyla gerçekleşecektir. O, tutum ve davranışa yansımayan inancın, ahlaka dönüşmeyen bilginin hayata huzur getirmeyeceğine inanır.” ifadelerini kullandı.

Verdiği diriliş mücadelesinde Akif’in en dikkat çeken yönünün Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajını sözüyle ve kalemiyle insanlara ulaştırma gayreti olduğuna vurgu yapan Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Bu gayretini, onun bütün eserlerinde ve konuşmalarında görmek mümkündür. Aslında o tam anlamıyla çok güçlü bir Kur’an şairidir. Mehmet Akif’in kişiliğinin oluşmasında en önemli etken, hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerim’dir. Henüz sekiz yaşlarında Kur’an-ı Kerim’i ezberlemeye başlayan Akif, ömrünün sonuna kadar yüce Kitabımızla hemhal olmuştur. Kalemi kadar hafızası da güçlü olan Akif, kısa sürede Kur’an’ı ezberlemiş; hıfzının kuvvetine işaretle kendisini “demir hafız” olarak tavsif etmiştir. Mehmet Akif, Kur’an’ın sadece metnini ezberlemekle kalmamış; bilakis bir hayat ve medeniyet rehberi olarak gördüğü Kur’an’ı anlama, yaşama ve hayata hâkim kılma konusunda da büyük bir örneklik ortaya koymuştur.

Bu meyanda Müslümanların Kur’an’ı sadece bir ibadet, dua ve zikir kitabı olarak görmesinden duyduğu rahatsızlığı şöyle dile getirmiştir: 

İbret olmaz bize, her gün okuruz ezber de!

Yoksa bir maksat aranmaz mı bu ayetlerde?

Lafzı muhkem, yalnız anlaşılan, Kur’an’ın;

Çünkü kaydında değil hiçbirimiz mânânın;

Ya açar Nazm-ı Celîl’in, bakarız yaprağına;

Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına.

İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyla bilin;

Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için!”

“Mehmet Akif’e göre Kur’an ölüler için değil, diriler içindir”

Başkan Erbaş, Mehmet Akif Ersoy’a göre Kur’an-ı Kerim’in ölüler için değil, diriler için, diriltmek için gönderilmiş bir kitap olduğu vurgusu yaparak, “Bugün, hakikati ve huzuru arayan insanlık, Kur’an’ın çağlar üstü mesajına ve merhamet, adalet, cömertlik, vefa, iffet gibi hayat veren ahlak ilkelerine muhtaçtır. Zira Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) örnekliğinde yaşanan bir hayata dönüşen Kur’an, insanlığı, modern zamanların bunalımlarından, sıkıntı ve krizlerinden kurtaracak yegâne rehberdir. Kur’an’a bu bilinçle yaklaşmalı; ondan ilham almalı; onun kılavuzluğunda huzurlu bir hayat ve gelecek inşa etmenin gayreti içerisinde olmalıyız.” dedi.

“Herkes, Kur’an-ı Kerim’den Kur’an’a hizmeti kadar istifade eder”

Herkesin Kur’an-ı Kerim’den Kur’an’a hizmeti kadar istifade edeceğini söyleyen Başkan Erbaş, “Yani O’na ne kadar değer verirsek, Allah katında değerimiz o kadar artacaktır. Bu bağlamda memnuniyetle ifade edeyim ki bizler, Kitabını her şeyden aziz bilen bir milletiz. Kalbimizin derinliklerine Kur’an’ın müstesna bir yeri vardır. Tarih boyunca kültürümüzün, sanatımızın, eğitimimizin, ticaretimizin, beşeri ilişkilerimizin, kısacası bütün medeniyetimizin en temel referansı, daima Kur’an-ı Kerim olmuştur. Kerim Kitabımıza olan bağlılığımız, en zor zamanlarda bile bizi ayakta tutmuş; zorluklar karşısında mücadele, direniş ve çalışma azmi vermiştir.” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, Mehmet Akif’in, şiirlerinde, yazılarında, vaazlarında daima Kur’an’ın yüce değerlerini dile getirdiğini, hayatı boyunca Kur’an’ın rehberliğinde insanları hak ve hakikate çağırdığını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy’un İslam’ı merkeze alarak Müslümanca düşünmeyi ve yaşamayı temel ilke edindiğini ifade eden Başkan Erbaş, “Akif; fikir, duygu ve aksiyon boyutuyla bir milletin şahsiyetinin yeniden inşa edilişinin bayraklaşmış hâlidir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, konuşmasının sonunda “Demir Hafız-Mehmet Akif Ersoy” belgeselinin hayırlı ve faydalı sonuçlara vesile olmasını temenni ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şentop: “Akif’i anmak ve anlamak ve tekrar tekrar anlatmak için çok güzel bir vesile”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ise, Türk tarihinin her safhası anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, “Öyle günler ve anlar vardır ki tarihimize tesir edecek önemde olaylara sahne olmuşlar ve milli hafızamızda unutulmayacak izler bırakmışlardır. 27 Aralık’ta o günlerden biridir. Bu sebeple bugün Mehmet Akif Ersoy’u anmak ve anlamak ve tekrar tekrar anlatmak için çok güzel bir vesiledir.” dedi.

Diyanet Televizyonunun hazırladığı belgesele atıfta bulunarak Mehmet Akif’in az bilinen ve daha az gündeme getirilen yönlerini gösterdiklerini ifade eden Şentop, sözlerine şöyle devam etti:

“Görsel bir çağdayız. Sözler uçup gidiyor. Bu belgesel inşallah Mili Şairimiz Mehmet Akif’in hayatının bu cephesini gelecek kuşaklara da taşıyan bir çalışma olarak belgeseller dünyamızda yerini alacaktır. Mehmet Akif Ersoy, son nefesine kadar sahip olduğu ahlaki ve manevi değerlere sadık kalarak yaşamıştır. Diyanet İşleri Başkanımıza ve Diyanet Televizyonu’na, milli kimliğimizin inşasında eşsiz bir katkısı olan merhum Mehmet Akif’i anlatmak için yaptıkları bu kıymetli çalışma sebebiyle teşekkür ediyorum.”

Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Diyanet İşleri Başkanlığı üst yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.