27 февраля 2022 г.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Miraç Gecesi mesajı

Bu gece, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram’dan etrafı mübarek kılınmış olan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükselişini ifade eden Miraç gecesini idrak edeceğiz. 

İnsan idrakini aşan bir keyfiyete sahip olan bu olay Kur’an-ı Kerim’de “Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir,” (İsrâ, 17/1) ayetiyle anlatılmaktadır.

Miraç hadisesi, Yüce Allah’ın sonsuz kudretinin ifadesi olduğu gibi Sevgili Peygamberimize verdiği değerin de bir göstergesidir. Allah Resulü’nün yaşadığı sıkıntılı ve hüzünlü günlerin ardından hem onu teskin etmek hem de iman edenlere manen yükseliş ve yücelişin imkân ve yollarını göstermek gibi pek çok hikmetler barındırır.

Miraç bizlere, yükselmenin ve yücelmenin tevhit, adalet, ahlak ve merhamet gibi yüce değerlere sabırla sahip çıkmak ve bu uğurda çalışmakla mümkün olacağını anlatır. Allah’a kulluğu, peygamberine sadakati, Nebilerin emanetine vefayı, mahlûkata şefkati ve kutsal tüm değerlere hürmeti ifade eder. Müminin miracının özünde insanlığın iyiliği ve hayrı için çalışmak vardır. Bu yönüyle insanî değerlerin ve ahlakî erdemlerin iyice örselendiği günümüzde insanlığın yeniden dirilişi için Miraç gecesi büyük bir imkândır.

Diğer taraftan Miraç bize Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı hatırlatır. Mekke ile Kudüs’ün, Beytullah ile Beyt’ül Makdis’in arasında kopmaz bir bağın olduğunu gösterir. Kudüs, Hz. Âdem’den itibaren İslam’ı tebliğ vazifesiyle görevlendirilen nice peygamberin hatırasını barındıran kutlu bir şehirdir. Müslümanlar nezdinde her türlü meşakkatin göze alınarak yolculuk yapılmaya değer görüldüğü üç mabetten birinin bulunduğu yerdir. Tarihte Darü’s-selam, yani barış ve huzurun merkezi olan Kudüs, bugün huzura hasrettir. Kudüs’ün yeniden barışın şehri olması için gayret etmek tüm Müslümanlar için ihmal edilmez bir mes’uliyettir.

Bu duygu ve düşüncelerle kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç gecesinin, zihinlerimize berraklık, kalplerimize ferahlık, akıllarımıza genişlik ve hayatımıza huzur getirmesi dileği ile aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin Miraç Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin bütün Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesine ve insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

Prof. Dr. Ali ERBAŞ

Diyanet İşleri Başkanı