Hizmet Standartlarımız

Hizmet Standartlarımız

23 Temmuz 2013 Salı

 

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

Mushaflar ve Kıraat Kurulu Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletme Başkanlığı

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İl Müftülüğü

İlçe Müftülüğü

Eğitim Merkezi Müdürlüğü