Doç. Dr. Selim ARGUN

16.07.2020

Doç. Dr. Selim ARGUN

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

 

1971 Düzce doğumlu olan Selim Argun, hafızlığı akabinde Bolu’da başladığı İmam-Hatip Lisesini İstanbul’da tamamladı. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde bir yıl okuduktan sonra kendi isteğiyle kaydını dondurarak Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi’ne gitti ve bu üniversitenin Davet ve Usul İlimleri Fakültesinden Pekiyi derece ile mezun oldu. Yüksek Lisans öğrenimini Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrindeki University of Johannesburg’da tamamladı. Osmanlı Devleti tarafından XIX. yüzyılın ikinci yarısında Cape Town’a gönderilen fıkıh âlimi “Ebu Bekir Efendi’nin Güney Afrika İslam Düşünce ve Kültürüne Katkıları” hakkında yazmış olduğu tezini Şeref Payesi derecesi ile bitirdi. Doktorasını Kanada’nın Montréal kentindeki McGill Üniversitesi’nde, “Osmanlı İlmiye Sınıfı, Vakıflar ve Elit Mücadeleleri (1789-1839)” başlığıyla tamamladı. Doktora süresince aynı üniversitenin İslami İlimler Enstitüsünde dersler verdi. Akademik faaliyetleri yanında, Montreal İslam Konseyi üyeliği, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Kurulu üyeliklerini yürüttü ve Montreal’de millet varlığımıza hizmet eden çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak görevler üstlendi.

Uzun yıllar süren yurt dışı hayatından sonra 2013 yılında Türkiye’ye döndü ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. 13 Haziran 2017 tarihi itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne, 04 Ekim 2017 tarihinde de Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na atandı. Diyanet İşleri Başkanlığında Dış İlişkiler ve Strateji Başkanlığı alanlarından sorumlu olarak görevini yürütmektedir. 13 Ocak 2021 tarihinde doçent olan Argun ilmi çalışmalarını İslam Tarihi, Siyer-i Nebî, Osmanlı İlmiye Sınıfı, Vakıf Müessesesi ve Afrika’da İslam üzerine sürdürmektedir.

İyi derecede İngilizce, Arapça ve Fransızca bilen Argun, evli ve bir çocuk babası olup, bröveli dalgıçtır ve amatör olarak ney icracısıdır.

 

YAYIMLANMIŞ BAZI ÇALIŞMALARI:

ELITE CONFIGURATIONS AND CLUSTERS OF POWER: THE ULEMA, WAQF, AND OTTOMAN STATE (1789-1839) (2013)., ARGUN SELİM, Gravity International Print and Design. (İngilizce Bilimsel Kitap)

El Vakfu fi es-Siyak el-Osmani Ravza Yayınları 2021 (Arapça Bilimsel Kitap)

Makâsıd-ı Münciye fi Siyer-i Fî Siyer-i Fahri’N-Nübüvve: Siyer-i Nebi’de Kurtuluş Yolları, Süleyman Sırrı Efendi. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları. İstanbul 2020. (Türkçe Bilimsel Kitap)

Harb-i Umûmî Gölgesinde Siyer Telifi: Süleyman Sırrı Efendi ve Makâsıd-ı Münciye Adlı Eseri. Siyer Yayınları. İstanbul, 2020. (Türkçe Bilimsel Kitap)

Black Pearl White Tulip: A History of Ottoman Africa Siyah İnci Beyaz Lale; Afrika’da Osmanlı Asırları. Ed. Şakir Batmaz, Kenz Yayınları 2013. (Türkçe Bilimsel Kitapta Bölüm)

 

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALELER

Erken Dönem İslâm Diplomasisinde Hediye (H. 7-132/M. 628-750).  İslami İlimler Dergisi, 15(1), 57-94.

Hz. Peygamber’in (s) Sâsânîler’e Gönderdiği Elçisi Abdullah b. Huzâfe es-Sehmî: Hayatı ve Diplomatik Faaliyetleri.  Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(1), 112-140., Doi: https://doi.org/10.17859/pauifd.737893

Fuat Sezgin'in Hayatı ve İlmî Mirası Üzerine Düşünceler: İslam Bilim Geleneğini Yeniden İhya Etmek. 2020 Usul İslam Araştırmaları Dergisi

Bir Osmanlı Paşasının Kaleminden Hz. Peygamber (sav) ve Râşid Halifeler Dönemi: Abdüllatif Subhi Paşa ve Hakâiku’l-Kelâm fî Târîhi’l-İslâm adlı Eseri.  İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(4), 3167-3185.

Sultan I. Abdülhamid’e Sunulan Müellifi Meçhul Bir Amelî Hikmet Risâlesi.  İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(3), 2662-2691.

 

ULUSAL ve ULUSLARARASI SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

Küresel Tehditler ve Bölgesel Trendler Kıskacında İslam Dünyasının Geleceği.  Uluslararası İslâm Bilginleri Zirvesi, 101-103. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:6503802)

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ISLAMIC CIVILISATION IN SOUTHERN AFRICA DEVELOPMENTS AND FUTURE PERSPECTIVES, 4-9.

Halep Vakıfları.  OSMANLI YÖNETİMİNDEARAP CORAFYASI: SOSYAL, SiYASI VE iDARi YAPI, 541-568.

Osmanlı Vakıf Sistemi ve Günümüz Sivil Toplum Kuruluşları Mukayese ve Değerlendirme.  Vakıf ve İktisat, 183-186.

“et-Ta'lîm el-Âlî fî Turkiya: el-Furas wa et-Tahaddiyyât”, Nawâkshût, Moritanya Nisan 2015

“New Strategies for the New Era: Rethinking the Charitable Endowments” International Symposium, Masqat, Umman Nisan 2015

European Fatwa and Research Council Meeting: The Culture of Living Together, İstanbul, Ekim 2015

Sudanese – Turkish Universities International Collaboration Forum and Education Fair, Al-Khartûm, Sudan Ocak 2015

Charity and Human Psychology: An Alternative Reading.” Toronto, Canada Eylül 2015

“Unity in Multiplicity: Rethinking ‘Wisdom and Peace’ Together, 1st Asia-Pacific Countries Muslim Religious Leaders’ Summit.”, Ekim İstanbul 2015

G20 Zirvesi Interfaith Summit "Poverty Alleviation and Religion", İstanbul, Kasım 2015

Vakıf Haftası Sempozyumu 'Vakıf ve İktisat', Ankara, Mayıs 2014

“Yabancı Dil ve Lehçelerde Dini Yayınlar Çalıştayı“, Sakarya, Eylül 2014

Payitaht'ta Serhad Serhad'da Payitaht, Mayıs 2014 Eğitimde İstanbul Süreci, Aralık 2014

Türkiye Bursluları Burslandırma Süreci I. İstişare Toplantısı, İstanbul, Ekim 2014.

Uluslararası Terörizm ve Sınır aşan Suçlar Sempozyumu, Antalya, Aralık 2014

1st Summit of Latin American Muslim Religious Leaders, Kasım 2014

International Benchmarking Project: Waqf Management and Development: The Turkish Experience FSM Vakıf University , İstanbul, Haziran 2014

Modernleşme Dönemi Osmanlısında Ulema Aileleri ve Elitleşme, İstanbul, Şubat 2014

Religion, Secularism, and Humanitarianism: Exploring Differences, Boundaries, and Connections, Cenevre, İsviçre, Ekim 2009.

YAYIMLANAN ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

İslam Düşünce Atlası, Bölüm adı: (Hisbe Teşkilatı), (Ribat Kurumu), (Vakıf Müessesesi) (2020)., ARGUN SELİM, KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR A.Ş. YAYINLARI, Editör: İbrahim Halil Üçer, Basım sayısı:1, Türkçe

KİTAP EDİTÖRLÜKLERİ

  1. Kinde Kabilesi – İslâmiyet Öncesinden Hz.Peygamber’in Vefâtına Kadar –, Kitap, Editör, SAMER Yayınları

  2. III. Selim Dönemi Ulemâ-Siyaset İlişkisi, Kitap, Editör, SAMER Yayınları

  3. Cahiliye’den Hz. Peygamber Dönemine Sütannelik, Kitap, Editör, SAMER Yayınları

  4. OSMANLI YÖNETİMİNDE ARAP COĞRAFYASI: SOSYAL, SİYASÎ ve İDARÎ YAPI, Kitap, Editör, ENSAR NEŞRİYAT TİC. A.Ş.

  5. İnsan ve Çevre, Kitap, Editör, İnsanlığa Hizmet Vakfı Yayınları