Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

3 Şubat 2023 Cuma

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde “İmanın Gereği: Salih Amel ve Güzel Ahlak” başlıklı hutbe irad etti, ardından Cuma namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya’da Tarihi Murat Paşa Camii’nde hutbe irad etti

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimizin rızasına ve ebedi kurtuluşa erebilmenin temel şartı imandır. İman, Allah’ın varlığına ve birliğine, O’nun Peygamberlerine, meleklerine, Kitaplarına, ahiret gününe, kaza ve kaderin Allah’tan olduğuna gönülden inanmaktır. İman aynı zamanda insanın Rabbine karşı samimiyeti ve ona verdiği sadakat sözüdür. Güven ve huzur içinde yaşama isteğidir.

Aziz Kardeşlerim!

İmanın göstergesi ve hayata yansıması salih ameldir. Salih amel, imanla verdiğimiz kulluk ahdine vefa göstermek, bütün benliğimizle Allah’a teslim olmaktır. İmanımızı, özümüze, sözümüze, davranışlarımıza yansıtmaktır. Kendimizle, ailemizle ve çevremizle barış içerisinde yaşamaktır. Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de imanla salih ameli birlikte zikretmiş ve imanını salih amellerle güzelleştirenleri şöyle müjdelemiştir: ‘İman edip salih amel işleyenler bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların karşılığını asla zayi etmeyiz.”

Aziz Müslümanlar!

İmanımızı kemale erdiren ise müminin en temel özelliği olan güzel ahlaktır. Güzel ahlak, Peygamberlerin vahiyden sonra ümmetlerine bıraktığı en büyük mirastır. Ahlaki erdemleri kuşanmak, kötü davranışlardan kaçınmak, mümin için vazgeçilmez bir sorumluluktur. Allah Resulü (s.a.s) bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: ‘Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlaken en güzel olanıdır.’

Aziz Kardeşlerim!

Bizler, Rabbimizin ‘Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.’  diye övdüğü ve güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderdiği bir Peygamberin ümmetiyiz. Öyleyse ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) gibi bizler de imanımızı hayatımızın her alanına yansıtmaya, Onun yüce ahlakını kuşanmaya gayret edelim. İmanın aile hayatına yansıması iffettir, nezakettir, muhabbettir, merhamettir, birbirini üzmekten ve kırmaktan kaçınmaktır. İmanın ticaret hayatına yansıması doğruluktur, dürüstlüktür, sözünde durmaktır, hak etmediğine el uzatmamak, hak edenin karşılığını eksiksiz vermektir, kul hakkına riayet etmektir. İmanın sosyal hayata yansıması saygıdır, güvendir. İmanın eğitim hayatına yansıması bildiğiyle amel etmek, bilgi ve tecrübesini insanlığın faydası için kullanmaktır. Hayırlı nesiller yetiştirmek için mücadele etmektir. Hasılı imanın hayatımıza yansıması Allah’ın emirlerine titizlikle riayet etmek ve O’nun yarattığı mahlukata şefkat nazarıyla bakmaktır. Yasaklarından, nehyettiklerinden, haramlardan, kötülüklerden titizlikle uzak durmaktır, kaçınmaktır.

Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz iman ve salih amelle huzuruna varacak olan müminleri şöyle müjdelemektedir: ‘Kim de O’na salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler vardır.’ Öyleyse, zamanın Ramazan’a aktığı bu üç ayları güzel başlangıçlara vesile kılalım. İmanımızla uyuşmayan eylemlerimizi, davranışlarımızı terk edelim. Bu dünyadan göç etmeden önce kendimizi hesaba çekelim. İmanımızı salih amel ve güzel ahlakla taçlandıralım. Unutmayalım ki kabre konulduğumuzda herkes ve her şey dönüp gidecek, yalnızca imanımız ve yaptığımız amellerle baş başa kalacağız.

Değerli Müminler!

Kur’an-ı Kerim’de her zaman ve her vesileyle okuduğumuz Asr Suresi’ni bugün bir kez daha hatırlayalım: ‘Asra yemin olsun ki şüphesiz insan zarardadır, ziyandadır. Ancak iman edenler müstesna, salih amel işleyenler zararda değildir. Hakkı tavsiye eden, doğruları, hakikati, Allah’ın dinini, dinindeki emirleri, nehiyleri, ailesine, çocuklarına, akrabalarına, komşularına, hasılı herkese hatırlatanlar, tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı, sabırla mümin olarak kalmayı, sabırla Müslümanlığa devam etmeyi, sabırla ibadetlere devam etmeyi, sabrederek kötülüklerden uzak kalmayı tavsiye edenlerde ziyanda değillerdir’ Cenab-ı Hak her birimize Asr Suresi’ndeki zararda olmayan ve kurtuluşu hak eden müminlerden olmayı nasip eylesin.

Hutbemi, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu duasıyla bitiriyorum: ‘Allah’ım! Senden güzel ahlakla bezenmiş sağlam bir iman ve ebedi kurtuluşa ulaştıracak ameller bahşetmeni istiyorum.’