vendredi 4 juin 2021

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zonguldak Uzun Mehmet Camii’nde hutbe irad etti

 

 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zonguldak Uzun Mehmet Camii’nde hutbe irad etti
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zonguldak Uzun Mehmet Camii’nde hutbe irad etti
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zonguldak Uzun Mehmet Camii’nde hutbe irad etti
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zonguldak Uzun Mehmet Camii’nde hutbe irad etti
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zonguldak Uzun Mehmet Camii’nde hutbe irad etti
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zonguldak Uzun Mehmet Camii’nde hutbe irad etti
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zonguldak Uzun Mehmet Camii’nde hutbe irad etti
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zonguldak Uzun Mehmet Camii’nde hutbe irad etti
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zonguldak Uzun Mehmet Camii’nde hutbe irad etti
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zonguldak Uzun Mehmet Camii’nde hutbe irad etti
 • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zonguldak Uzun Mehmet Camii’nde hutbe irad etti

 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Zonguldak Uzun Mehmet Camii’nde hutbe irad etti ve ardından Cuma namazını kıldırdı

Muhterem Müslümanlar!

Bu hafta başı itibariyle dünya tütünle mücadele günü olduğu için bugün Türkiye genelinde tüm camilerimizde milletimizi tütün kullanımı ile mücadeleye çağıran hutbeler irad ediyoruz.

Aziz kardeşlerim!

Yüce dinimiz İslam, canın, malın, aklın, dinin ve neslin korunmasını emretmiştir. Zarûrât-i hamse denilen bu beş şeye zarar veren her şeyi de haram kılmıştır. Sağlıklı ve huzurlu bir hayat için yararlı ve temiz şeyleri helâl, zararlı ve pis olanları da haram kılmıştır. İnsanın aklını ve bedenini tahrip eden zararlı alışkanlıklar da bu kapsamdadır. Zira insan sağlığını tehdit eden, maneviyatını örseleyen zararlı alışkanlıklar, hem Rabbimizin insana emanet olarak verdiği canları heba etmekte hem de hayır yolunda harcanması gereken mal ve serveti heder etmektedir.

Aziz Müminler!

Günümüzde insanlığı kuşatan zararlı alışkanlıkların başında sigara kullanmak gelmektedir. Uyuşturucu maddelere giden yol da sigara ile başlamaktadır. İçinde birçok zararlı maddeyi barındıran sigara, vücudu yavaş yavaş imha etmektedir. Sigara kullanan kişi aslında kendi eliyle sonunu hazırlamakta, soluduğumuz havayı zehirleyerek başta kendisi ve ailesi olmak üzere etrafındakilerin sağlığını tehlikeye atmaktadır. Ne hazindir ki ülkemizde her yıl yüz binden fazla insanımız sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybetmektedir. Hangi hastalık, hangi olay, hangi âfet, hangi saldırı bir yılda yüz binden fazla insanı öldürmektedir? Sigaradan başka. Bir cana bile kıymak haram olur da yüzbinlerce canın ölümüne sebep olmak haram olmaz mı?

Nitekim Yüce Rabbimiz A’raf suresinin 157. ayetinde şöyle buyurmaktadır:

“Peygamber onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri ise haram kılar”. Sigaranın pis, zararlı ve kötü bir şey olduğu neredeyse tüm insanların ittifakıyla icma oluşturmaktadır.

Allah Teala Ayrıca “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.” buyurarak insanın kendi eliyle kendine zarar vermesini yasaklamıştır.

Aziz Müslümanlar!

Son yıllarda yapılan birçok araştırma sigaranın insan sağlığı üzerinde pek çok zararlı etkisinin olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuştur. Hem içene hem de çevresine verdiği zararlar göz önüne alındığında sigara içmenin Allah’ın koyduğu sınırları ihlal anlamı taşıdığı açıktır. Dolayısıyla bir Müslümanın pek çok zararı bünyesinde bulunduran sigarayı içmesi doğru değildir.

Öte yandan, malımızı saçıp savurmak, sorumsuzca harcamak israftır. İsraf ise dinimizce haram kılınmıştır. Cenâb-ı Hak, “Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” buyurarak ölçülü davranmamızı, nimetlerin değerini bilmemizi ve israftan kaçınmamızı emretmiştir. Bir parça ekmeği çöpe atmak haram olur da çoluğunun çocuğunun rızkını yakıp hem de sağlığına da zarar vererek, havayı da kirleterek israfın en büyüğüne sebep olmak haram olmaz mı?

Değerli Müminler!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), “insanların çoğu iki nimet konusunda aldanmıştır. Bunlardan birisi sağlık, diğeri ise boş zamandır” buyurmuştur.

O halde, sağlıklı bir nefesin ve sıhhatli bir bedenin kıymetini bilelim. Salgın hastalık sürecinde artan duyarlılığımızı sigara ve diğer zararlı alışkanlıklar konusunda da devam ettirelim. Dünya tarihinin gördüğü en büyük salgın, en acımasız, en hızlı yayılan ve en öldürücü virüs olan sigarayla hep birlikte mücadele edelim.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu tür tuzaklara düşmemesi için milletçe mücadele edelim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu nesiller yetiştirmek için hep birlikte gayret gösterelim

Aziz Kardeşlerim!

Bugün millet olarak, özellikle Zonguldak halkı olarak büyük bir sevinç ve heyecan içindeyiz Elhamdülillah! Cenâb-ı Hakkın lütuf ve ihsanı, müminlerin gayretleri ile inşası tamamlanan Uzun Mehmet Camii’nde Rabbimize şükrümüzü arz ediyoruz. Bu ulu mabedde birlikte saf tutuyor, huşû içinde ibadet etmenin huzurunu yaşıyoruz.

Değerli Kardeşlerim!

Tevhid ve vahdetin sembolü, şehirlerimizin kalbi, hayatımızın merkezi olan camilerimiz, aziz milletimizin ve ümmet-i Muhammed’in en huzurlu ve en güvenli yuvasıdır. Camilerimiz, Yüce Allah’a kulluğumuzun, birlik ve beraberlik ruhumuzun, medeniyet tasavvurumuzun nişanesidir. Camilerimiz, akl-ı selimin; sağduyunun merkezidir. Camilerimiz kalb-i selimin; nefsimizi her türlü kötü duygu ve düşünceden arındırmanın yeridir. Camilerimiz zevk-i selimin; İslam sanatının şaheserlerinin adresidir. Camilerimiz aynı zamanda müminleri dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak ilim ve hikmet pınarlarıdır. Yavrularımızın dimağlarına, gönül dünyalarına Allah ve Peygamber sevgisinin, güzel ahlakın aşılandığı irfan mektepleridir. Allah’a hamd ü senalar olsun ki Zonguldak Uzun Mehmet Camiimiz de her yönüyle bunun güzel örneklerinden biri oldu. Elhamdülillah.

Kardeşlerim!

Şimdi bize düşen, camilerimizi hayatımızın merkezine almaktır. Camilerimizin ifade ettiği anlam ve değeri nesillerimize aktarmaktır. Kadını erkeğiyle, çocuğu, genci ve yaşlısıyla gönüllerimizi camilere bağlamak, camilerimizi imar ve ihya etmektir. Ve nihayet Yüce Rabbimizin şu müjdesine mazhar olmaktır: “Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayanlar imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.

Camimizin yapımında başından sonuna kadar emeği geçen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun.