10 Ocak 2022 Pazartesi

“Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeliyiz”

 

  • “Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeliyiz”
  • “Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeliyiz”
  • “Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeliyiz”
  • “Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeliyiz”
  • “Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeliyiz”
  • “Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeliyiz”
  • “Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeliyiz”
  • “Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeliyiz”
  • “Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeliyiz”
  • “Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeliyiz”

 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası Toplantısı’nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bizler, şiddeti reva gören her türlü anlayışın karşısında yer almalı, Hazreti Peygamberin merhamet yüklü mesajlarını kendimize şiar edinerek şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeliyiz.” dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası Toplantısı’nda konuştu.

Kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili hayata geçirilen projeler ile 2022 yılı için planlanan stratejilerinin anlatıldığı programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 75. Yıl Huzurevi’nde gerçekleştirilen programa yaptığı konuşmada, İslam’a göre insanın yeryüzündeki en temel vazifesinin, iman bilinciyle; iyiliğin, merhametin, güzel ahlakın tanınması ve yaşanması için gayret etmek olduğunu ifade ederek, “Dolayısıyla bizler, her nerede olursa olsun, şiddeti reva gören her türlü anlayışın karşısında yer almalı, Hazreti Peygamberin merhamet yüklü mesajlarını kendimize şiar edinerek şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeliyiz.” dedi.   

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının tüm görevlileriyle; kadınların, çocukların ve insanlığın maruz kaldığı şiddet hadiselerinin son bulup bundan sonra da yaşanmaması için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini belirterek, “Diyanet İşleri Başkanlığımız hamdolsun bugün toplumumuzun her ferdine ve katmanına yönelik manevi rehberlik hizmetleri yürütmektedir. Özellikle, günümüzde karşıya kaldığı riskler ve yeni sorun alanları karşısında aile fertlerinin dini bilgi ve manevi destekle güçlendirilmesi konusuna büyük önem vermektedir. Bu hizmetleri yürütürken Başkanlığımızın öncelikli vurgusu aile içinde yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm bireylerin saygınlığı, temel hak ve görevlerinin varlığıdır.” diye konuştu.

“İslam’a göre her insanın canı, aklı, inancı, malı ve nesli koruma altındadır”

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hem kadınlara hem de erkeklere yönelik zihniyet dönüşümünü hızlandırmak ve İslam’ın adaleti, insafı, merhameti tesis eden referanslarıyla toplumu buluşturmak amacıyla, hizmet ağını her geçen gün genişlettiğini söyledi.

İnsanların şiddete ve hak ihlallerine uğramamasının öncelikle ailede adalet ve hakkaniyet duygularının gelişimiyle mümkün olacağına vurgu yapan Başkan Erbaş, “Yüce dinimiz İslam’a göre, ırkı, yaşı, dili, cinsiyeti, dini, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun her insanın “canı, aklı, inancı, malı ve nesli koruma altındadır. Bunları korumak farzdır, bunlara zarar veren her şey haramdır. Başkanlığımız bu yaklaşımla şiddetle mücadelede inancımızın söz konusu olduğu tüm evrensel ilkeleri hayata geçirmeye çalışmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı” (2021-2025) çerçevesinde farkındalık oluşturmakla sorumlu paydaş kurumlar arasında yer aldığını hatırlatarak “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Farkındalık Çalışmaları, Başkanlığımız gündeminde hutbe, vaaz ve sosyal ve kültürel içerikli faaliyetlerimiz olmak üzere hizmet içi eğitim dersleri, Aile ve Dinî Rehberlik Büroları faaliyetler ki sayısı ülkemizin illeri ve büyük ilçelerinde 500 noktaya kadar yaklaşmıştır. Televizyon ve radyo programları yapıyoruz, hem Diyanet Televizyonu hem Diyanet Radyoları’nda hem de diğer televizyonlarda mümkün olduğu kadar bu projeleri anlatamaya çalışıyoruz. Aile dergimizde en fazla yer verdiğimiz konulardan birisi şiddetle mücadeledir. ” şeklinde konuştu.

“‘Baba Okulu Proje’sini hayata geçirdik”

Diyanet İşleri Başkanlığının Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Farkındalık Çalışmaları kapsamın 2021 yılında yaptığı faaliyetleri anlatan Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

“Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Toplumsal Farkındalığın Sağlanması Projesi kapsamında; 22 ilde “Şiddet İnsan Onuruyla Bağdaşmaz” konulu panel, Cuma vaazı, fabrika ve kahvehane sohbetlerini içeren farkındalık eğitimleri gerçekleştirilmiştir. “Pandemi Sürecinde Aile Eğitimleri Projesi” kapsamında, 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla 22-30 Kasım 2021 tarihleri arasında 81 ilimizde müftülüklerimizin sosyal medya hesaplarından halka yönelik, “Şiddet İnsan Onuru İle Bağdaşmaz” konulu çevrimiçi konferanslar düzenledik. Yine 19 Kasım 2021 tarihinde “Şiddet İnsan Onuruyla Asla Bağdaşmaz” konulu hutbe hazırladık ve 90 bin camimizde okuttuk. Hutbelerimizi internet sitemize koyuyoruz ve oradan milyonlarca insanın okumasına vesile oluyoruz. Pek çok il ve ilçemizde başlattığımız, ‘Baba Okulu Proje’miz var. Baba Okulu Proje’mizde, baba olmanın şartları, kadına şiddetin kötülüğü anlatılıyor. Bu projemizde 81 ilde uygulama safhasında.”

“Şiddeti önlemeye yönelik çalışmalar”

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının şiddetin olmadığı bir gelecek inşa etmek için vahyin rehberliğinde merhameti hayatın her alanına hakim kılmak gayesiyle eylem ve söylem bazında, şiddetin her türlüsüyle, mücadele edeceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

“Bu kapsamda inşallah 2022 yılında; Kadın konukevlerinde şiddet mağdurlarına yönelik manevi destek ve dini rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır. Din görevlilerimize yönelik eğitim ve seminerler düzenlenecek. Başkanlığımızın üçer aylık vaaz ve hutbe planlamalarında Ulusal Eylem Planı kapsamında yer alan konulara yer verilecektir. Aile ve Dini Rehberlik Büroları/Merkezleri aracılığıyla farkındalık artırma faaliyetleri sürdürülecek. Diyanet TV ve Diyanet Radyo’da zaman zaman sohbetler düzenleyerek bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu yayınlar internet sitesinden de sürekli erişime açık durumdadır. Tüm mensuplarımızla, şiddetin her türlüsünün önlenmesi mevzusunda farkındalık ve duyarlılığı artırmak, cami ve cami dışı mekânlarda vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, kısaca yüce dinimizin adalet ve merhamet, şefkat ilkelerini ve sevgili Peygamberimizin örnek hayatını toplumun tüm katmanlarına ulaştırmak için her geçen gün daha çok gayret edilecektir.”

“Hakkı hakikati söylemekten vazgeçmek, insandan ümit kesmek demektir”

Başkan Erbaş, sözün gücüne inandıklarını ve insanlara doğru, iyi ve güzel olanı dile getirmekten asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, “Anlattığımız halde yine kötülükler var diye, yine şiddet var diye tekrar anlatmaktan usanmayız, usanamayız. Dün anlattık diye, bugün anlatıyoruz diye, yarın anlatmaktan kaçmayız, kaçınmayız; tekrar anlatırız. Hakkı hakikati söylemekten, doğru ve güzel olanı anlatmaktan vazgeçmek demek insandan ümit kesmek demektir. Daha iyi bir toplum olmaya, yeryüzünde güzellikleri artırmaya yönelik beklentimizden ümit kesmek demektir ki bu bizim inancımıza yakışmaz. Biz Müslümanlar ümitvar olmakla emrolunmuşuzdur, ümidimizi kesemeyiz. Aynı zamanda bizler şiddetin, zulmün engellenmesi konusunda devletimizin alacağı her türlü kararı da destekler ve katkıda bulunmaya gayret ederiz.” şeklinde konuştu.

“Dinimize göre aslolan şefkattir, merhamettir, yaşatmaktır”

“Sevgili Peygamberimizin Müslümanı şu şekilde tanımlaması özellikle şiddetten uzak yaşamaya katkı sağlayacaktır. “Müslüman diğer insanların elinden ve dilinden insanlara emin olduğu kimsedir." Her Müslüman kendisini böyle tanımlarsa kendisinden güven içinde olunur.” diyen Başkan Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Müslüman olmanın şartıdır zarar vermemek.  Onun içindir ki hiçbir insan, bir başkasının canına, malına ve kişilik haklarına kast edemez. Şerefini ve onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunamaz. Dinimize göre aslolan şefkattir, merhamettir, yaşatmaktır. Şiddete yeltenmek bir yana, gönül kırmanın dahi Kâbe’yi yıkmaktan daha büyük bir vebal olduğunu ve karıncayı dahi incitmekten sakınan bir medeniyetin mirasçısı olduğumuzu her daim hatırımızda tutarak bu konuda toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”