5 Mayıs 2023 Cuma

BASIN AÇIKLAMASI

Birgün Gazetesi’nin dünkü nüshasında, “Diyanet’e göre çocuk evlenebilir” başlığıyla, gerçeği yansıtmayan ifadelerin yer aldığı bir habere yer verilmiştir.

Söz konusu haberde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu’na gönderdiği bilgilendirme yazısında, çocuk evliliğini meşrulaştıran söylemler kullandığı iddia edilmiştir.

Birgün Gazetesi haberin başlığında ve girişinde, ‘Diyanet’e göre çocukların evlenebileceği’ iftirasını paylaşırken, haber metninde ise kendisini yalanlamıştır.

Söz konusu haberde, Diyanet İşleri Başkanlığının komisyona gönderdiği bilgilendirme yazısında yer alan, “Ailenin korunması konusunda İslam dininin belirlediği temel prensiplerden biri de nikâhın keyfî uygulamalara kesinlikle kapalı, önemli bir adım olması, tarafların her türlü haklarının korunması mecburiyetidir. İslam’a göre kadın ve erkeğin hem fiziksel (bulûğ) hem de ruhsal ve zihinsel (rüşd) olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek yaşa (Kuran’ın ifadesiyle evlilik çağına) gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz.” ifadelerine atıfta bulunulmuş ve böylelikle gazete kendi haberinde kendisini yalanlamıştır.

Başkanlık olarak defalarca tekzip ettiğimiz ve “Kanunlarımızda belirtildiği şekliyle kendi rızasıyla 18, ebeveyninin rızasıyla 17 yaşına girmiş olmak şartı dinimizce de uygundur.” hatırlatması yaptığımız halde, bu iddiayı çarpıtarak tekrar gündeme getirenlerin iyi niyet taşımadığı aşikardır. Okuyucuya karşı sorumlulukları ihlal eden ve habercilik ilkeleriyle bağdaşmayan bu tutumu kamuoyunun vicdanına havale ederek, daha önce yapmış olduğumuz bir açıklamada yer alan ilgili bölümleri yeniden paylaşıyoruz:

“Çocuk haklarının korunması ve hayatın her alanında çocuğun yüksek yararının gözetilmesi dini, hukuki ve insani bir sorumluluktur. Çocuklarımızı her türlü şiddet ve istismardan korumak hem toplumsal hem de kurumsal vazifemizdir.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir defa daha ısrarla belirtmek isteriz ki, İslam’a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz. Çocuk istismarı ile mücadeleye kararlılıkla devam eden Başkanlığımız, toplumumuza her alanda olduğu gibi evlilik ve aile konusunda da sahih dini bilgi sunmaya kararlılıkla devam edecektir.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği