12 Mart 2024 Salı

BASIN AÇIKLAMASI

Bazı medya organlarında yer alan, Başkanlık yerleşkesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi’ne ilişkin haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasında fayda mülahaza edilmiştir:

Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinde yer alan kütüphane, bir ihtisas/araştırma kütüphanesi olarak dizayn edilmiştir. Kütüphanede yer alan koleksiyonlar, ağırlıklı olarak İslami ilimler alanında telif edilen eserlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi, bu alanda çalışan araştırmacılar ve kurum personelinin faydalanması amacına yönelik hizmet vermektedir.

Diğer taraftan söz konusu kütüphane, merkez birim personelinin çalışma büroları ile aynı binada yer almakta, dışarıdan gelen ziyaretçiler için ayrı bir giriş ve çıkışı bulunmamaktadır. Başkanlık yerleşkesi içinde bulunan kütüphanenin mevcut yoğunluğunun zaman zaman iş yeri huzurunu ve çalışanların verimliliğini olumsuz etkilediği, güvenlik konusunda da zafiyet oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bu sebeple kütüphanenin sadece lisansüstü öğrenciler/araştırmacılar ile kurum personeline hizmet vermesi kararlaştırılmıştır.

Ortaöğretim ve lisans öğrencileri için, Başkanlık merkez yerleşkesinin hemen yanındaki Ahmet Hamdi Akseki Camii altındaki Gençlik Merkezi’ndeki kütüphane, gençlerimize hizmet vermeye devam etmektedir.

Bu bağlamda, kütüphanemizde, haberlerde yer alan olay kesinlikle yaşanmamıştır ve haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Bu maksatlı haberleri, hem Başkanlığımızı hem de geleceğimiz olan gençlerimizi çirkin ithamlarla töhmet altında bırakması dolayısıyla kınıyoruz.

Medyada gerçek dışı haberleri yapanlar hakkında Başkanlığımız tarafından hukuki yollara başvurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği